قادر رنجبر نظرات شنبه 29 اردیبهشت 1397 ، 10:51 ب.ظ

قد مناسب و جذاب برای زنان و مردان چقدر است؟

محدوده قد جذاب برای جنس مخالف

تحقیقی بر روی اولویت‌های قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته است. نتیجه به این صورت شد که زنان مردان قد بلند را دوست دارند، یعنی مردانی که حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان با قد کوتاه تر را دوست دارند (بر حسب قد خودشان).

 نتایج نشان می‌دهد كه مردان انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد بلندی یا كوتاهی قد طرف مقابلشان نشان می‌دهند. جالب است بدانید كه نتایج این تحقیق نشان داده است كه خانم‌ها با بالاتر رفتن سنشان بیشتر در این زمینه كوتاه می‌آیند. البته میانگین در خانم‌های سن‌ بالاتر یكسان بود اما مرز بالا و پایین آن كم شده بود. در مردان الگوی چندان مشخصی به دست نیامد كه با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه افزایش یابد.

قد مناسب و جذاب برای زنان و مردان چقدر است؟

محدوده سن ۱۸ تا ۶۵ سال

قد متوسط زنان در نمونه ۱۶۵ سانتیمتر
قد متوسط مردان در نمونه ۱۷۸ سانتیمتر

زنان به طوركل

متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌كلی ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۸۳ سانتیمتر بوده است.

هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایده آل شان فاصله وجود دارد.
هرچه زنان كوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایده آل شان برای مردان بالاتر است.

مردان به‌طور كل

متوسط قد ایده آل زنان برای مردان به‌ طور‌ كلی ۱۶۲ و نیم سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر بوده است.

قد مورد علاقه جنس مخالف از نظر مردان و زنان

اگر تفاوت‌های قد مردان و زنان را در نظر بگیرید (مردان بلندتر هستند)، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف تقریباً متضاد است. به‌ طور متوسط  زنان ترجیح می‌دهند كه طرف‌ مقابلشان ۸ سانتیمتر تا ۱۴ سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد (این میزان قبل از حساب كردن متوسط مقدار، ۵/۱۳ تا ۵/۲۶ سانتیمتر بوده است). مردان ترجیح می‌دهند كه زنان حدود ۴ سانتیمتر از آنها كوتاه‌ تر باشند. در نتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌ طور متوسط ۵/۲ سانتیمتر وسیع‌تر است. این ۵/۲ سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول است.

بنابراین، مردان گزارش می‌كنند كه به سمت زنان بلند قدتر جذب می‌شوند در حالیكه برای زنان این مسئله در جهت متضاد صادق نیست. اولویت قابل‌قبول برای زنان كمی بالاتر از قد متوسط جنس خود آنها است. از دیدگاه تكاملی این كاملاً با عقل جور درمی‌آید. انتخاب اولویت در هر جنسیت باید برعكس باشد و در مردان انعطاف‌پذیری بیشتری دیده می‌شود زیرا كه زنان قدرت انتخاب قوی‌تری اعمال می‌كنند.

نتایج این تحقیق كاملاً با نتایج به‌ دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت می‌كند. در تحقیقی كه توسط گیلیس و آوریس در ۱۹۸۰ انجام گرفت، فقط در ۲ زوج از ۷۲۰ زوج مرد كوتاه‌تر از زن بود. در تحقیقی كه توسط هانسلی در سال ۱۹۹۴ انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند كه ۱۸۲ سانتیمتر قد داشتند. در تحقیق كمرون در سال ۱۹۷۸، ۱۰۰ درصد از زنان اعلام كردند كه دوست دارند با مردانی باشند كه ۱۰ سانتیمتر از آنها بلندتر باشند.

ورود به سایت رمان من

نظرات

ارسال نظر