قادر رنجبر نظرات یکشنبه 20 خرداد 1397 ، 10:49 ب.ظشلوار زاپ دار لی دخترانه به تازگی مد شده است و خیلی از دختر خانم ها از این شلوارها استفاده می نمایند شلوارهای لی که پاره و زخمی کمی باشد زاپ دار است از این شلوارها فقط دختران استفاده می نمایند تا تیپ مد روزی داشته باشند این مدل شلوارها معمولا پاچه پاکتی هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : بــرای ایـــنــکه اســـتایــلی فوق الـعـــاده مد روز داشته باشید میـــتوانــید پاچـــه شلوار جین زاپ دارتـان را تا بزنیـــد امـا اگـــر شلوارتان قد ۹۰ است بهـــتـــر است تا نزنـــیــد. برای زیـــباتر شدن شلوار جین میـتوانــید اگر زانوی شلوارتـــان پاره هسـت زیر پارگی شلوار پارچه گیـــپور بدوزید تا یک شلوار جیـن مجلـــســـی داشته باشـیــد.

مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع

مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع

مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع

مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع

مدل شلوار زاپ دار لی دخترانه در طرح های مختلف و متنوع

ورود به سایت رمان من

نظرات

ارسال نظر