قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 30 خرداد 1397 ، 08:37 ب.ظ

رمان عابر بی سایه

نام رمان : عابر بی سایه
نویسنده : زینب ایلخانی

خیابان هاى این شهر مرا بى تو نمیخواهند...
خاطره هایم امشب به یقین جنایت كار ترین قاتل زمانه خواهند شد...
به من كه نه!
به زنى كه زمانى دوستش داشتى رحمى بكن و قدرى از خودت را برایم باقى بگذار
و چه قدر امروز معنى این چند سطر توصیف از جنسیتم را خوب میفهمم
"زنانگی یعنی اینکه
گوشی تلفن را برداری
و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری...
نه که عهد قجر باشد،
نه که اجازه ات دست خودت نباشد،
یک وقت هایی
آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی
تا دلش قرص شود که مهم است برای کسی!
این روزها که بی اجازه و با اختیار می زنم بیرون
انگار بی کَس ترین زن عالمم..."
چه قدر متنفرم از عابران دست در دست هم گره خورده!
از دختركانى كه شانه اى مردانه در كنارشان دارند...
من امروز ،حتى از منى ،كه تو را ندارم
متنفرم...
خورشید بى رحمانه به صورتم میتازد
و من در مرداد آتشین تابستان ،شاهد انجماد
یكباره تمام احساست بودم...
در ایستگاه اتوب*و*س نشستم و خیره به مردم این شهر
هنوز تو را جست و جو میكردم!
میبینى هنوز چه قدر دیوانه ام ؟؟ كه به یافتن كسى كه حتى لباسش شبیه تو باشد و ثانیه اى مرا امیدوار كند كه تو هنوز در این شهرى دل بسته ام؟!
این اشك ها آبرو سرشان نمیشود !
نگاه ترحم انگیز منتظران اتوب*و*س خط واحد برایم مهم نیست...
راستى ایستگاه آخر كجاست؟!
ایستگاهى كه من اورا پیدا كنم چه نام دارد؟!
سرم را به دیوار شیشه اى ایستگاه تكیه میدهم
چشم هایم را كه میبندم؛
گوش هایم كر میشود از صداى بوق ماشین ها و هیاهوى خیابان؛

 

پارت 1   https://goo.gl/rJndwu

پارت 2   https://goo.gl/ECA3VB

پارت 3   https://goo.gl/q8h8HP

پارت 4   https://goo.gl/K9Wq1J

پارت 5   https://goo.gl/K2KQJX

پارت 6   https://goo.gl/tdMQUw

پارت 7   https://goo.gl/qHVqFW

پارت 8   https://goo.gl/sPG5Cp

پارت 9   https://goo.gl/aGcW5L

پارت 10   https://goo.gl/QTpe9o

پارت 11   https://goo.gl/HDGwQA

پارت 12   https://goo.gl/kXNHtj

پارت 13   https://goo.gl/6sxoJk

پارت 14   https://goo.gl/8rprkC

پارت 15   https://goo.gl/7hnyww

پارت 16   https://goo.gl/cybWAA

پارت 17   https://goo.gl/ejWXdJ

پارت 18    https://goo.gl/bHrure

پارت 19   https://goo.gl/cKKRRK

پارت آخر   https://goo.gl/HqgYGZ

 

 

romanman.ir

 

ورود به سایت رمان من

نظرات

  1. سه شنبه 5 تیر 1397 12:44 ب.ظ
    وای عالی بود مرسی

ارسال نظر