قادر رنجبر نظرات سه شنبه 5 تیر 1397 ، 08:23 ب.ظ

رمان سنگ قلب مغرور

رمان سنگ قلب مغرور

نویسنده : asiyeh69

خیلی وقته یاد گرفتم بخندم.اگر تمام دنیا ،بدبختیهاشو بهم هدیه بده بازم میخندم. گریه هامو بغض هامو هق هقام رو فقظ باید بالشت روتخت خوابم ببینه. فقظ بالشت تخت خوابم رفیق غم و ناراحتی هامه......
تنها شاهد اشکهای من این اتاقه که تنهای من سهمشه.......پارت 1   https://goo.gl/AGm2Hb

پارت 2   https://goo.gl/v4Mkuv

پارت 3   https://goo.gl/NfTces

پارت 4   https://goo.gl/fw7tvS

پارت 5   https://goo.gl/BbXzXj

پارت 6   https://goo.gl/zyySEP

پارت 7   https://goo.gl/1iBZH4

پارت 8   https://goo.gl/gKrS2s

پارت 9   https://goo.gl/4jVUqU

پارت 10   https://goo.gl/nvgjej

پارت 11   https://goo.gl/DEenXt

پارت 12   https://goo.gl/R2Qx9Y

پارت 13   https://goo.gl/6LnPaB

پارت 14   https://goo.gl/8waeJs

پارت 15   https://goo.gl/LsngVE

پارت 16   https://goo.gl/v2XtKb

پارت 17   https://goo.gl/KFM8yu

پارت 18   https://goo.gl/6WNdWq

پارت 19   https://goo.gl/kV6GNa

پارت 20   https://goo.gl/1M9yHA

پارت 21   https://goo.gl/4aCSUh

پارت آخر   https://goo.gl/8Fdx4y

 

وب سایت رمان من 

romanman.ir
 

ورود به سایت رمان من

نظرات

ارسال نظر